eko medycyna

ekolekarze, detoksykacja, hipertermia, sauna na bliską podczerwień

Koka dar boski czy diabelski?

Marzec 24th, 2012

Kokaina – produkt białego człowieka – od lat stosowana w medycynie, ostatecznie okazała się jednym z największych przekleństw cywilizacji. Koka – święta roślina Indian używana po dziś dzień w celach odżywczych, leczniczych i rytualnych przez Indian Ameryki Południowej

ŻELAZNE ZDROWIE, MITY I FAKTY

Marzec 24th, 2012

Żelazo jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie, niezbędnym dla funkcjonowania żywych komórek. Na homeostazę żelaza w organizmie człowieka składa się wiele skomplikowanych procesów, z których część nie została jeszcze poznana. Dominującą rolę spełnia tu kontrola wchłaniania.

Uzależnienia- wstęp

Marzec 24th, 2012

Atmosfera wielkiej fety, towarzysząca obchodom Milenium skłoniła nas w ubiegłym roku do refleksji nad losem człowieka: jego uwikłaniem, narastającym pozornym szczęściem i rzeczywistym – coraz większym osamotnieniem.

Klinika zaburzeń odżywiania

Marzec 23rd, 2012

EPIDEMIOLOGIA ZABURZEŃ  ODŻYWIANIA

Zebranie wiarygodnych danych epidemiologicznych napotyka szereg trudności, związanych przede wszystkim z tym, że – w odróżnieniu od chorych na cukrzycę czy raka – osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania stosunkowo rzadko szukają pomocy u lekarza.

Uzależnieni od miłości

Marzec 23rd, 2012

Jak wszystko w przyrodzie, tak i nasze drzewo życia kwitnie, wydaje owoce i okrywa się jesienną szatą w sposób niezwykły i niepowtarzalny. Klasyczna medycyna rozpoznaje, opisuje i klasyfikuje rozmaite stany jako odrębne i niezależne, grupując chorych według nazw atakujących ich chorób. Homeopatia pozwala odnaleźć jedność w różnorodności, ciągłość w przemianach poszczególnych faz. Przypisuje ona różnorodne stany chorobowe konkretnemu człowiekowi, u którego występują – chory jest człowiek, a choroba przejawia się w rozmaity sposób zależnie od wrodzonych skłonności (nigdy na jabłoni nie wyrosną pomarańcze), czynników środowiskowych i stopnia zaawansowania.

alergia

Marzec 22nd, 2012

Co to jest alergia?

Alergię można traktować jako przejaw nadmiernej obrony układu odpornościowego skierowanej przeciw czynnikom nieszkodliwym, lub nie aż tak szkodliwym, jak wskazywałaby na to gwałtowna reakcja.

eko medycyna

ekolekarze, detoksykacja, hipertermia, sauna na bliską podczerwień